You are here:

O firmi

Osnovni podaci o firmi

 1. Naziv firme: Sanja Sofronić PR,trgovina na veliko i malo nameštajem SOFA FURNITURE ŠABAC
 2. Šifra delatnosti: 4759
 3. Poreski identifikacioni broj PIB: 112905514
 4. Matični broj pravnog lica: 66433030
 5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sanja Sofronić
 6. Podaci o sedištu firme, ulica i broj: Koste Abraševića 22, Šabac
 7. Opština: Šabac
 8. Mesto: Šabac
 9. Broj telefona: 069/346-3011
 10. Poslovna jedinica: Makenzijeva 75, Beograd
 11. E-mail adresa: sofronicsanja2@gmail.com
 12. Obveznik PDV: Da
 13. Naziv banke/broj tekućeg računa: Erste banka / 340-11435961-74